SKRÓCONY REGULAMIN
PUNKTU OPIEKI DZIENNEJ

„SMERFIKI”


 

1 .Punkt Opieki Dziennej „Smerfiki” przy ul. Zawiszy 16/79 w Warszawie zaprasza dzieci w wieku od 10 mcy do 3 lat. 

2. W lokalu opiekę sprawuje dwóch Opiekunów Dziennych.


3. Zapisy prowadzone są przez cały rok na podstawie umowy.

4. Opieka Dzienna „Smerfiki” prowadzi działalność od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00. W tygodniach, w których przypadają święta ustawowe, możliwe jest skrócenie pracy placówki. Maksymalny czas pobytu dziecka u Dziennego Opiekuna powinien wynosić 10 godzin (dla maksymalnego pakietu). Po uprzednim uzgodnieniu z personelem istnieje możliwość pobytu dziecka dłużej za opłatą 35 zł za każde rozpoczęte 30minut po godzinie 17:00.
,
5.Udzielenie świadczenia jest dostosowane do wieku dziecka i obejmuje :

● opiekę

● wyżywienie (tylko i wyłącznie posiłki przyniesione przez rodziców /opiekunów w odpowiednich, hermetycznie zamkniętych opakowaniach lub catering oferowany przez firmę współpracującą z Punktem Opieki Dziennej )

● usługi pielęgnacyjne

● organizowanie zabaw dydaktyczno –wychowawczych i rozwojowych, zarówno w pomieszczeniach jak i na powietrzu.

● działania na rzecz kształtowania postaw prospołecznych i usamodzielnienia

● bieżący kontakt z rodzicami lub prawnymi opiekunami

6.Wszystkie przedmioty dziecka pozostawione u Opiekuna Dziennego powinny być podpisane.

7.Brak obecności dziecka przez 4 tygodnie, bez pisemnego uzgodnienia tego faktu z Opiekunem Dziennym, powoduje automatyczne rozwiązanie umowy z powodu rezygnacji z miejsca. Termin rozwiązania umowy wynosi 1 miesiąc od dnia dostarczenia wypowiedzenia drugiej stronie.


8.Pełna treść Regulaminu dostępna jest na terenie placówki oraz zostaje przedstawiona rodzicom w momencie podpisywania Umowy o świadczenie usług.

9.Jedyną formą płatności za świadczenia z pkt. 5. jest przelew bankowy wg cennika na stronie internetowej. Dane do przelewu:                  ,,Agata John"
               ul. Grójecka 194/485
               02-390 Warszawa
               Nr konta:  61 1050 1054 1000 0090 8256 8040 

                   
                  

 OdwiedzającyPoland 85.2%Poland
United States 7.9%United States
Serbia And Montenegro 2.1%Serbia And Montenegro

Dzisiaj: 4
Wczoraj: 2
Bieżący tydzień: 8
Poprzedni tydzień: 14
Bieżący miesiąc: 11
Poprzedni miesiąc: 141
Ogółem: 825