SKRÓCONY REGULAMIN
PUNKTU OPIEKI DZIENNEJ

„SMERFIKI”


 

1 .Punkt Opieki Dziennej „Smerfiki” przy ul. Zawiszy 16/79 w Warszawie zaprasza dzieci w wieku od 10 mcy do 3 lat. 

2. Z uwagi na małą liczbę dzieci, obecnie w lokalu opiekę sprawuje jeden Opiekun Dzienny oraz Osoba zatrudniona na stanowisku Pomoc Opiekuna. W przypadku powiększenia się liczby dzieci powyżej ośmiu, zatrudniony zostanie drugi Opiekun Dzienny.


3. Zapisy prowadzone są przez cały rok na podstawie umowy.

4. Opieka Dzienna „Smerfiki” prowadzi działalność od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:30. W tygodniach, w których przypadają święta ustawowe, możliwe jest skrócenie pracy placówki.Po uprzednim uzgodnieniu z personelem istnieje możliwość pobytu dziecka dłużej za opłatą 35 zł za każde rozpoczęte 30minut po godzinie 17:30.

5.Udzielenie świadczenia jest dostosowane do wieku dziecka i obejmuje :

● opiekę

● wyżywienie (tylko i wyłącznie posiłki przyniesione przez rodziców /opiekunów w odpowiednich, hermetycznie zamkniętych opakowaniach lub catering oferowany przez firmę współpracującą z Punktem Opieki Dziennej )

● usługi pielęgnacyjne

● organizowanie zabaw dydaktyczno –wychowawczych i rozwojowych, zarówno w pomieszczeniach jak i na powietrzu.

● działania na rzecz kształtowania postaw prospołecznych i usamodzielnienia

● bieżący kontakt z rodzicami lub prawnymi opiekunami

6.Wszystkie przedmioty dziecka pozostawione u Opiekuna Dziennego powinny być podpisane.

7.Brak obecności dziecka przez 4 tygodnie, bez pisemnego uzgodnienia tego faktu z Opiekunem Dziennym, powoduje automatyczne rozwiązanie umowy z powodu rezygnacji z miejsca. Termin rozwiązania umowy wynosi 1 miesiąc od dnia dostarczenia wypowiedzenia drugiej stronie.


8.Pełna treść Regulaminu dostępna jest na terenie placówki oraz zostaje przedstawiona rodzicom w momencie podpisywania Umowy o świadczenie usług.

9.Jedyną formą płatności za świadczenia z pkt. 5. jest przelew bankowy wg cennika na stronie internetowej. Dane do przelewu:                  ,,Agata John"
               ul. Grójecka 194/485
               02-390 Warszawa
               Nr konta:  61 1050 1054 1000 0090 8256 8040 

                   
                  

 OdwiedzającyPoland 77.7%Poland
United States 11.1%United States
Netherlands 3.1%Netherlands

Dzisiaj: 4
Wczoraj: 2
Poprzedni tydzień: 17
Bieżący miesiąc: 74
Poprzedni miesiąc: 97
Ogółem: 276